Vakmanschap verhogen? Vind niet zelf het wiel opnieuw uit….

VAKMANSCHAP ONTWIKKELEN? VIND NIET ZELF HET WIEL OPNIEUW UIT…

Praktisch aan de slag met vakmanschap- morgen starten – beperkt budget

 

Eerder heb ik al verteld over mijn rondgang langs gemeentesecretarissen, wethouders en afdelingshoofden om hen te bevragen over de inzetbaarheid van hun medewerkers. Het verhogen van het vakmanschap (het kennen, kunnen en zijn) is hierbij een essentiële eerste stap, gaven ze aan.

Wat me opvalt is dat gemeentesecretarissen, wethouders en leidinggevenden heel goed weten wat ze verwachten van medewerkers, maar dat ze allemaal worstelen met de vraag hoe daar te komen.

Er wordt binnen gemeenten al best veel georganiseerd om het vakmanschap van medewerkers en leidinggevenden te verhogen.
Deze initiatieven zijn zeer uiteenlopend: cultuursessies, heidagen, talent centers,…. Maar ik zag drie overeenkomsten: ze zijn duur, tijdrovend en ingewikkeld.

Plaatje zak geld

Plaatje ingewikkeldPlaatje klok

 

En dat terwijl er al een methodiek bestaat die succesvol is! Die al –met succes- voor meer dan 40 gemeente-functies is ingezet en nu ook binnen een ministerie toegepast wordt.

Deze methodiek zorgt voor beweging in de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: collega’s die samen klanten (burgers) uitnodigen om hen te bevragen over de kwaliteit van dienstverlening, een zeer introverte medewerker die uit zichzelf een externe snuffelstage regelt, een groep medewerkers vanuit verschillende afdelingen die de consequenties van een nieuwe ontwikkeling met elkaar bespreekt, ….

En uiteindelijk zorgt dit voor betere samenwerking, betere resultaten, kennisuitwisseling, verhoging van vaardigheden en een verbetering van de dienstverlening.

Het mooie van deze methodiek is de eenvoud. En het beperkte budget dat je eraan spendeert bij de opstart.

De essentie van de methodiek zit in de volgende punten:

  • Overeenstemming omtrent het kennen, kunnen en zijn binnen een (1) functie. Zo creëer je een ‘lat’ die transparant is voor iedereen binnen de functie. En let op: dit is NIET de functiebeschrijving!
  • Eigenaarschap van zowel leidinggevenden als medewerkers. Het leren (ontwikkelen) is heel dichtbij (op de werkplek), veilig en concreet.
  • Duidelijkheid in de verwachtingen. Ieder ontwikkelt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo, maar niet ontwikkelen is niet acceptabel.
  • Focus op het proces, niet op het einddoel.

 

Deze methodiek werkt OOK voor jouw gemeentelijke organisatie. Ongeacht of je nu net vóór of in een herindeling zit, de cultuur nog niet optimaal is of er een reorganisatie op handen is. Je kunt je niet veroorloven om te wachten. Want ondertussen loopt de kennis achteruit, de kwaliteit van dienstverlening daalt, de motivatie en het werkplezier van medewerkers nemen af, …..

Zet daarom de eerste stap en maak een belafspraak met mij om te kijken hoe mijn methodiek, expertise en ervaring ook voor jouw gemeentelijke organisatie werkt. Dat kan viainfo@mireillemaatkamp.nl. Ik hoor graag van je.

Je kunt ook kijken bij mijn diensten via deze link.

 

Veel succes bij het ontwikkelen van je team(s)!

Mireille Maatkamp


© Mireille Maatkamp   •   Produced and Hosted by Image2day   •   Concept & Artwork by Concept & Design