Gratis Informatie

Zelfstandig vakkundig vakmanschap
0

Mijn zorg is dat je te weinig bereikt met je team

Mijn zorg is dat je te weinig bereikt met je team – gratis videoreeks Veel leidinggevenden hebben het gevoel dat ze meer zouden kunnen bereiken met hun team, maar dat het er (nog) niet uit komt. Dit is een grote zorg voor gemeenten, waarin ik graag verbetering wil brengen. Een eerste stap om hier verbetering…

0

Whitepaper Inzetbaarheid van medewerkers

De inzetbaarheid van gemeenteambtenaren Wendbare medewerkers. Wendbare gemeente. Werkplezier. Mireille Maatkamp WHITEPAPER De inzetbaarheid van gemeenteambtenaren Wendbare medewerkers. Wendbare gemeente. Werkplezier. Mireille Maatkamp 2015-2016 Inhoud Achtergrond van dit onderzoek 5 Context 6 Gesprekspartners 6 De gemeentelijke organisatie 6 Interne structuur 6 Niet-wettelijke taken: uitbesteed of in eigen hand? 6 Zelfstandig of samen? 6 Bestuurlijke sfeer…

0

Het vakmanschap van een goede leidinggevende binnen de gemeente

Ik begin vandaag met een woord van waardering voor jou en alle leidinggevenden binnen gemeenten. Want het valt niet altijd mee om aan alle eisen te voldoen die er aan je worden gesteld. Door je eigen leidinggevende, je team, door je klanten (burgers), de wetgeving, door de maatschappij….. Je hebt dagelijks te maken met veranderingen…

0

Vakmanschap verhogen? Vind niet zelf het wiel opnieuw uit….

VAKMANSCHAP ONTWIKKELEN? VIND NIET ZELF HET WIEL OPNIEUW UIT… Praktisch aan de slag met vakmanschap- morgen starten – beperkt budget   Eerder heb ik al verteld over mijn rondgang langs gemeentesecretarissen, wethouders en afdelingshoofden om hen te bevragen over de inzetbaarheid van hun medewerkers. Het verhogen van het vakmanschap (het kennen, kunnen en zijn) is…

© Mireille Maatkamp   •   Produced and Hosted by Image2day   •   Concept & Artwork by Concept & Design